< Back to Calender

Top 7 Chiến Lược Digital Marketing Do COVID-19

Details
Date:

November 16

Time:

03:00 pm - 04:00 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.com/e/top-7-chien-luoc-digital-marketing-do-covid-19-tickets-128055400149
Organizer

Tarrant Small Business Development Center (SBDC)

Website: https://www.eventbrite.com/o/tarrant-small-business-development-center-sbdc-1990507697
Top 7 chiến lược Digital Marketing thành công nổi lên từ COVID-19.

Hội thảo này dành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn tạo hoặc cải thiện sự hiện diện trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội của họ. Những chiến lược này sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng những nỗ lực tiếp thị của họ để thành công hơn. Chúng tôi sẽ thảo luận về tác động của COVID đối với tiêu dùng trực tuyến để tìm nguồn hàng hóa và dịch vụ địa phương. Chúng tôi sẽ thảo luận về bảy chiến lược tiếp thị kỹ thuật số hàng đầu xuất hiện từ COVID-19 mà các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu sử dụng ngày hôm nay.

Các chủ đề được đề cập:

• Tác động kinh tế của COVID-19 đối với thương mại điện tử.

• Shelter-in-Place câu chuyện thành công doanh nghiệp nhỏ

• Bảy chiến lược tiếp thị kỹ thuật số mới nổi hàng đầu kể từ COVID-19